Vi tillvaratar dina intressen när du behöver det.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

1.FAMILJERÄTT

4.FÖRVALTNINGSRÄTT

2.FORDRINGSMÅL

5.ARVSRÄTT

3.AVTAL

6.PRIVATRÄTT

VISA FLER
"Alla människor hamnar i konflikter eller andra svåra
situationer. Ibland behövs en jurist för att reda ut situationen
och se vad som behöver göras. Tveka inte att höra av dig."
- Lena Sandberg

JURISTFIRMAN 

LENA SANDBERG

Jag har startat denna firman den 1 november

2011 efter att ha arbetat som anställd jurist

under många år. Jag är uppväxt i företagarmiljö

men har trivts bra som anställd.