OM OSS

Lena Sandberg

Jag har startat denna firman den

1 november 2011 efter att ha arbetat som anställd jurist under många år. 

Telefon: 0727-10 43 99

Mejl: lena.sandberg@jfls.se

Språk: Svenska, Franska, Engelska

LENA SANDBERG

Alla människor hamnar i konflikter eller andra svåra situationer. Ibland behövs en jurist för att reda ut situationen och se vad som behöver göras. Tveka inte att höra av dig. Du får gratis telefonrådgivning hos mig för att reda ut vilken hjälp du behöver. ​ Jag har startat denna firman den 1 november 2011 efter att ha arbetat som anställd jurist under många år. Jag är uppväxt i företagarmiljö men har trivts bra som anställd. Först nu känner jag att jag är helt redo att forma min egen arbetsmiljö. Klienten är alltid i fokus hos mig.

Efter tingsmeritering har jag skaffat mig en bred erfarenhet som jurist. Under åren 1980-1990 arbetade jag på Kammarkollegiet större delen av tiden vid Allmänna arvsfonden med frågor kring arv, familjerätt och fastighetsfrågor. Därefter arbetade jag under sju år med juridik som rör tekniska frågor och EU-frågor. Under den tiden hade jag också praktik i London och Liverpool. Därefter har jag huvudsakligen arbetat med familjerättsliga frågor och fastighetsfrågor men också med utveckling av verksamheter. I mitt senaste arbete har jag i första hand arbetat med processer inom familjerätt, fastighetsrätt och fordringsrätt.

Jag tillvaratar dina intressen när du behöver det

Alla människor hamnar i konflikter eller andra svåra situationer. Ibland behövs en jurist för att reda ut situationen och se vad som behöver göras. Tveka inte att höra av dig. Du får gratis telefon-rådgivning hos mig för att reda ut vilken hjälp du behöver.

Om juristfirman

Jag har startat denna firman den 1 november 2011 efter att ha arbetat som anställd jurist under många år. Jag är uppväxt i företagarmiljö men har trivts bra som anställd. Först nu känner jag att jag är helt redo att forma min egen arbetsmiljö. Klienten är alltid i fokus hos mig.